Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informaceKdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jaká může být výše dotace?

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 • 75 % způsobilých výdajů  v případě realizace automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
 • 75 % způsobilých výdajů  v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč,

Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Např. dotace na plynový kotel je 75 %, tedy až 95 000 Kč (u prioritních obcí a měst bude datace navýšena ještě o 5 %, tedy maximálně až 102 500 Kč.

Nejlevnější bude pravděpodobně plynový kondenzační kotel (neuvažujeme náklady na plynovou přípojku). Cena se samozřejmě primárně odvíjí od výkonového rozsahu kotle. 

Na co všechno je možné dotaci dostat?

Podpora je určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy pouze v kombinaci s výměnou zdroje v závislosti na podmínkách vypsané v konkrétní výzvě o kotlíkovou dotaci v jednotlivých krajích.

Topné zdroje musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů a musí být registrovány v seznamu výrobků pro Kotlíkovou dotaci na SFŽP.

Na co dostanete dotaci (tzn. co vše spadá pod uznatelné náklady):

 • Topný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a včetně souvisejících stavebních prací.
 • Nová otopná soustava včetně souvisejících stavebních prací.
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest.
 • Náklady na projektovou dokumentaci.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů?

Nikoli, předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Co je potřeba doložit?

Žádost o poskytnutí dotace - bude vydána krajským úřadem. E.ON je bude mít pro Vás k dispozici.

K žádosti je potřeba doložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy kotle. Pokud fyzická osoba - majitel domu -
  tímto dokumentem nedisponuje, lze u kotlů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník rodinného domu je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Jak získat informace o kotlíkové dotaci?

Pokud máte zájem zjistit, zda splňujete podmínky pro získání dotace, kontaktujte nás jedním z níže uvedených způsobů, my ověříme, zda byste podmínky pro získání dotace mohli splňovat a dáme Vám vědět.

1. Napište nám

Pro více informací nám můžete napsat na následující e-mailovou adresu:

kotelbezstarosti@eon.cz

Naši pracovníci s Vámi domluví všechny podrobnosti.

2. Kontaktujte nás

Vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme, zda splňujete podmínky pro podání žádosti o Kotlíkovou dotaci.

3. Navštivte nás v poradenském centru

Jakubské náměstí 7, Brno

F. A. Gerstnera 6, České Budějovice

Kde o kotlíkovou dotaci zažádat?

Příjemcem žádostí i výdejcem dotací je krajský úřad. E.ON Vám pomůže s přípravou a podáním žádosti na krajský úřad a pohlídá všechny potřebné náležitosti.

Kdy o kotlíkovou dotaci zažádat?

První vlna byla ukončena. Další vlna je očekávána od poloviny roku 2017. E.ON s Vaší součinností zažádá o dotaci v momentě, kdy kraje vyhlásí výzvy. Kraje musí specifikovat podmínky získání dotace ve lhůtě alespoň 30 dní před vyhlášením výzvy a tedy samotným přijímáním žádostí o kotlíkové dotace.

Vy se ovšem můžete registrovat již nyní a nenechávat vše na poslední chvíli.

registrační formulář

Od kdy jsou uznatelné náklady a výdaje pro dotaci?

Mění se v závislosti dle konkrétní vypsané výzvy v jednotlivých krajích.

Nutí mě legislativa k výměně kotle?

Od roku 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy. tzn. bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Je ekonomicky výhodnější požádat o dotaci na eko kotel z NZÚ nebo kotlíkových dotací?

Podpora v „kotlíkových dotacích“ bude výhodnější, tj. s vyšší mírou podpory než nyní nabízí program Nová zelená úsporám (NZÚ). Navíc podpora pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva přejde kompletně do „kotlíkových dotací“, program NZÚ bude nadále podporovat ostatní energeticky úsporná opatření jako např. zateplení, větrací systémy či výstavbu domů v „pasivním“ standardu.

Kolik kotlů na pevná paliva se v ČR má vyměnit?

Takových kotlů na pevná paliva je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. MŽP si vytyčilo cíl vyměnit alespoň 80 tisíc kotlů na tuhá paliva.

Kolik peněz je vyčleněno na výměnu kotlů?

Jedná se o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP), Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností.

Na výměnu neekologických kotlů je v letech 2015 až 2020 vyčleněno 9 mld. Kč ve 3 vlnách. První vlna byla ukončena, v polovině roku 2017 bude zahájena vlna druhá s alokací 3,4 mld. Kč.